Klant: ECN

ECN ontwikkelt nieuwe technologie en voert baanbrekend onderzoek uit op verschillende manieren om innovatieve oplossingen te vinden die de overgang naar duurzaam energiebeheer vergemakkelijken. DotX heeft ECN ondersteund in het onderzoeksproject SUSCON (=Sustained Control). Dit project richtte zich op het ontwikkelen van nieuwe besturingsconcepten voor Individuele Pitchregeling (IPC), de omgang met extreme gebeurtenissen (windstoten), verbeterde modellering door identificatie, verbeterde foutdetectiemethoden en verbeterde regeling voor uitschakeling.

Klant: 2B-Energy

2-B Energy heeft een innovatief offshore windmolenconcept geïntroduceerd dat gericht is op aanzienlijk lagere energiekosten dan concurrenten, en van plan is dit concept wereldwijd te commercialiseren. Enkele verschillen met conventionele windturbines zijn: het heeft twee bladen, het is downwind (de bladen bevinden zich stroomafwaarts van de toren), het heeft een vakwerktoren en het heeft een uniek yawsysteem. DotX heeft 2-B Energy voorzien van de DotX Wind Turbine Controller (zie Producten) en heeft geholpen bij de ontwikkeling van de 2B6-demonstrator (6 MW) die operationeel is in Eemshaven, Nederland.

Klant: EWT

EWT is een wereldwijde ontwerper en producent van hoogwaardige tandwielvrije windturbines met een vermogen van 250 kW, 500 kW tot 1 MW. DotX is betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe EWT-windturbinetypes sinds 2014. EWT heeft de broncode van de DotX Wind Turbine Controller en heeft haar windturbines succesvol in gebruik genomen.

nl_NLDutch