Regel Systeem Monitor


Een van de Tata-fabrieken bevat 6 kritieke regellussen die de druk regelen. DotX kreeg de opdracht om deze in realtime te monitoren en actie te ondernemen als een of meer lussen prestatievermindering vertoonden, zoals slecht gedempte oscillaties, aandrijfproblemen en verzadiging. DotX heeft een interactieve, intelligente, op het web gebaseerde toepassing gecreëerd die op elk apparaat met internettoegang kan worden uitgevoerd, overal (pc, mobiele telefoon, enz.). De relevante lusgegevens worden elke 5 minuten geüpload naar een Azure-databaseomgeving. Eenmaal daar, worden de gegevens gecontroleerd op de gezondheid van de lus. Een van de controles betreft het ‘volgen van de actuator van de gevraagde positie’. We gebruiken de CUMSUM-methode in combinatie met een model van de reactie van de actuator op de vraag om een probleem te markeren, waarbij we het systeem hebben getraind op een jaar aan gegevens. Zodra de detectie is gemarkeerd, wordt een e-mailwaarschuwing verzonden naar een groep mensen, waaronder DotX. De onderstaande figuur laat zien hoe de toepassing eruitziet op een mobiele telefoon (waarbij het internetadres om veiligheidsredenen is gewijzigd). Het toont de procesvariabele (PV) en het ingestelde punt (SP) gedurende het afgelopen uur.nl_NLDutch