Modelvoorspellende waterpeilbeheer regeling

De uitdaging van de klant

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stond voor een complexe uitdaging in het beheren van hun landelijke waterstanden, vooral in tijden van extreme weersomstandigheden zoals zware regenval en droogteperioden. De bestaande waterbeheersystemen waren niet in staat om de waterstanden efficiënt te reguleren, wat resulteerde in frequente overstromingen en waterschaarste in verschillende gebieden. Dit probleem werd verergerd door de hoge energiekosten van de pompsystemen, wat een duurzame en kostenbesparende oplossing vereiste.

De bijdrage van Dotx Control Solutions

Dotx Control Solutions benaderde dit probleem met een tweeledige strategie. Ten eerste, door een grondige analyse van het huidige waterbeheersysteem uit te voeren om de kernproblemen te identificeren. Vervolgens ontwikkelde en implementeerde ons team een geavanceerd hybride modelpredictieve regelsysteem, waarbij gebruik werd gemaakt van realtime weervoorspellingen om de waterinlaat en pompschema’s te optimaliseren. Dit systeem maakte gebruik van niet-lineaire modelpredictieve regeling (NMPC) om continu de optimale balans te vinden tussen waterpeilbeheer en energieverbruik.

Resultaten voor de klant

De implementatie van het geavanceerde regelsysteem door Dotx Control Solutions leverde aanzienlijke verbeteringen op voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het systeem slaagde erin de waterstanden binnen de gewenste grenzen te houden, zelfs tijdens perioden van extreme weersveranderingen, waardoor het risico op overstromingen en droogte drastisch werd verminderd. Daarnaast realiseerde het waterschap een aanzienlijke daling in energieverbruik van de pompen, wat resulteerde in een kostenbesparing van 30% op jaarbasis, wat neerkomt op ongeveer 100.000€

Technologieen en Technieken

Nonlinear Model Predictive Control, Hybrid Control, C++, Robust Control, API calls

Plaats een reactie

nl_NLDutch