Toolbox voor Waterbeheersing in polderlandschappen

De uitdaging van de klant

Poldergebieden, met name in de lagere regio’s van Nederland, kampen met het probleem van verhoogde piekstromingen als gevolg van zware neerslag, vooral door de snelle afvoer van verharde gebieden en de vertraagde afvoer van onverharde gebieden naar vele kleine kanalen en verder naar de benedenstroomse pompstations. Dit resulteert in onacceptabel hoge grondwatertafels, een probleem dat toeneemt door verstedelijking en extremere weersomstandigheden. Traditioneel werd dit opgelost door de capaciteit van pompstations te vergroten, maar deze benadering wordt niet langer als duurzaam beschouwd.

De bijdrage van Dotx Control Solutions

Dotx Control Solutions heeft een waterbeheersingstoolbox ontwikkeld, waarmee water in de bovenstroomse delen van het watersysteem effectief vastgehouden kan worden totdat de benedenstroomse delen dit extra volume kunnen verwerken. Deze aanpak volgt de filosofie ‘eerst vasthouden, dan opslaan, dan pas afvoeren’, en maakt gebruik van (Real-Time) besturingsstructuren in de bovenstroomse kanalen. De methode is gebaseerd op bovenstroomse PI-regeling met aanpassing van het setpoint, en heeft tot doel de beschikbare opslag in het hele gebied gelijkmatig te vullen.

Resultaten voor de klant

De implementatie van de Cascade PI-Control methode heeft het mogelijk gemaakt om de drainageproblemen in de polders te vermijden door effectief gebruik te maken van de beschikbare opslagcapaciteit in het gebied. Dit heeft geleid tot het voorkomen van lokale overstromingen en het verlagen van de risico’s op onaanvaardbare hoge grondwatertafels, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden.

Technologieen en Technieken

De gebruikte technologieën en technieken omvatten real-time besturingssystemen, adaptieve setpointaanpassingen via PI-regeling, en geavanceerde hydrodynamische modellering van poldersystemen. Deze aanpak maakt gebruik van standaardhardware en vereist slechts minimale infrastructuuraanpassingen, wat bijdraagt aan de robuustheid en kostenefficiëntie van de oplossing.

Plaats een reactie

nl_NLDutch