Smart Grids

Een samenwerking tussen Dotx en onderzoekers in de hele EU.

Het EU-project TESTBED heeft tot doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor Smart Grids. Smart Grids zijn nieuwe methoden voor de distributie van elektriciteit. De huidige manier van elektriciteitsdistributie bestaat, grofweg gezegd, uit gecentraliseerde elektriciteitsproducenten en gedecentraliseerde consumenten van elektriciteit. Er is echter een steeds groter aantal gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten, zoals windturbines, zonnepanelen, enzovoort. Bovendien is hun elektriciteitsopwekking afhankelijk van het weer. De traditionele methode van elektriciteitslevering, waarbij men ervoor zorgt dat aan de vraag wordt voldaan, is inefficiënt: als er geen vraag is, moet men van de elektriciteit af zien te komen. Het idee van Smart Grids (slimme elektriciteitsdistributie) is om (sommige) consumentenapparaten hun vraag te laten aanpassen op basis van de elektriciteitsprijs. Smart Grids zijn nog niet wijdverspreid. Er zijn echter locaties waar deze ideeën binnenkort waarschijnlijk zullen worden verkend, zoals eilanden met lokale elektriciteitsnetwerken.

DotX is niet waarschijnlijk actief bijdragen aan Smart Grid-onderzoek, maar in plaats daarvan zullen we de onderzoekers die betrokken zijn raadplegen en proberen hun ideeën ’te stelen’ en om te zetten in commerciële toepassingen. Is dat slecht? Nee, dit is wat de EU en de onderzoekers willen dat we doen!

nl_NLDutch